Facebook icoon Twitter icoon 

Team

Het team van het Katholiek Dovenpastoraat bestaat uit:

Marcel Broesterhuizen, diaken
Frank Voncken, pastoraal werker
Judith Schuitvlot, secretaresse
Patricia Verhoeven-Taks, secretaresse