Facebook icoon Twitter icoon 

Katholieke Werkgroepen

Doel van de werkgroep:

De werkgroepen zorgen ervoor dat dat het pastoraat voor doven goed wordt georganiseerd. Het pastoraat bestaat uit:

 1. Kerkdiensten
 2. Activiteiten rond bijbel en kerk
 3. Aandacht voor arme, zieke en eenzame mensen

Wie zitten er in de werkgroep:

Vrijwilligers die:

 • doof / slechthorend / horend zijn.
 • bekend zijn met doven en dovencultuur.
 • gelovig zijn.
 • enthousiast.
 • actief.
 • creatief.
 • kunnen organiseren.

Wat doen de Katholieke Werkgroepen

Wij hebben 4 werkgroepen:

 1. Werkgroep Activiteiten en Bedevaarten.
 • Zij organiseren 1x in de 2 jaar een bedevaart.
 • Zij organiseren 4-5x per jaar een activiteit die past binnen de kerk en samenleving. (museum, wandeling, klooster etc).

Werkgroepleden: Hilda Havinga, Carmen van Hoesel, Corinne Munne,
Patty van Sambeek


2. Werkgroep Spiritualiteit en Geloofsverdieping.

 • Zij organiseren 4-5x per jaar een bijeenkomst rond geloof, kerk en bijbel. Het opdoen van kennis en delen van ervaringen staat hierbij centraal.

Werkgroepleden: Frank Voncken, René Spruit, Gita van der Ham


3. Werkgroep Contactpersonen.

 1. Elke locatie van onze kerkdiensten heeft een contactpersoon. Zij zijn de schakel tussen de pastores en de locatie en de doven die daar komen.
 2. Zij geven door aan de pastores als er iets is met de locatie, of zieken etc.
 3. De pastores geven aan hen door als een kerkdienst komt te vervallen e.d. Zij geven het door aan iedereen die komt naar de kerkdiensten.
 4. Zij gaan op huisbezoek bij (zieke/eenzame) doven die naar de kerkdiensten komen.

De contactpersonen van onze locaties:

 • Amsterdam: Christine Schadd
 • Den Bosch: Patty van Sambeek
 • Ede: René Spruit
 • Eindhoven: Wies en Annemie van Doornmalen
 • Rotterdam: Linda en Dennis Dijk-Boot
 • Sittard: Sinne Sietzema
 • Tilburg: Frans en Carina Voogt
 • Zoetermeer: Carla van Hemert-Rothfusz

4. Werkgroep Ondersteuning.

In deze groep zitten vrijwilligers die de pastores en de 3 andere werkgroepen ondersteunen bij praktische zaken. Zoals:

 • Voorlezen tijdens de kerkdiensten voor doven (eerste lezing en voorbeden)
 • Kaarten maken om naar mensen te sturen bij verjaardag, ziekte, jubileum
 • Zieke doven bezoeken
 • Meehelpen in een info-stand

We zoeken altijd meer dove en slechthorende leden voor de werkgroepen. Klik hier om contact met ons op te nemen.