Facebook icoon Twitter icoon 

Katholiek Dovenpastoraat

Wat is het Pastoraat

Met het woord “pastoraat” zoals in Katholiek Dovenpastoraat bedoelen we niet alleen het werk van de pastoor. Pastoraat is al het werk dat alle mensen samen doen voor de kerk:

  • Opbouw van de christelijke (katholiek, protestants, evangelistisch etc.) gemeenschap
  • Kerkdiensten, sacramenten
  • Huisbezoeken, hulp en ondersteuning, zorg voor mensen in nood
  • Godsdienstonderwijs, geloofscursussen.

Het Katholiek Dovenpastoraat

Katholiek Dovenpastoraat voor doven gebeurde door priesters vanuit het Instituut voor Doven in Sint-Michielsgestel. Maar het Instituut voor Doven, nu Kentalis, is daarmee gestopt. Daarom bestaat sinds 2011 de “Kerkelijke Instelling Rooms­-Katholiek Dovenpastoraat”.

Wij werken onder de verantwoordelijkheid van de bisschop van Den Bosch, maar hebben ook de steun van de andere bisschoppen van Nederland. Wij mogen in alle bisdommen werken.
Diaken Marcel Broesterhuizen is door de bisschop van Den Bosch voor het Dovenpastoraat aangesteld, en hij heeft ook van de andere bisschoppen een pastorale zending voor de doven gekregen.
Vanaf 1 september 2017 werkt ook Astrid van Engeland halftijds als pastoraal werker voor het Katholieke Dovenpastoraat. Zij werkt daarnaast ook als pastoraal werker op de Gelderhorst in Ede.

Doel van het Katholiek Dovenpastoraat

Het doel van het Katholiek Dovenpastoraat:

  • Pastorale zorg voor doven uitoefenen, ondersteunen en mogelijk maken;
  • Doven helpen actief mee te doen aan alle aspecten van het leven van de Rooms-­Katholieke Kerk;
  • God heeft de Kerk een zending in de wereld gegeven. Wij willen doven de kans geven aan die zending mee te werken.

Hier kunt u onze statuten lezen: https://www.doofenkatholiek.nl/beheer/wp-content/uploads/statuten-KIRKDP.pdf

Doelgroep en uitgangspunten van het Katholiek Dovenpastoraat

De doelgroep zijn doven en mensen die zich verbonden voelen met de dovengemeenschap: doven, slechthorenden, plotsdoven en horende gezinsleden van doven.

 Uitgangspunten

  1. Het Katholiek Dovenpastoraat is gebaseerd op het katholieke geloof en de traditie van de katholieke geloofsgemeenschap, zie website van Katholiek Leven.
  2. Wij zien doven niet als mensen met een handicap, maar als mensen met een eigen taal en cultuur. Dove mensen hebben hun eigen sterke kanten, kunnen hun eigen bijdrage leveren aan de Kerk. Zonder de bijdrage van de doven is de Kerk niet compleet.
  3. Niet alle doven zijn hetzelfde: gebarentaalgebruikers, mensen met CI, orale doven, ze hebben allemaal een dovenidentiteit en iedereen verdient respect voor zijn eigen keuze. Wel kiezen wij in vieringen en bijeenkomsten voor gebaren in de communicatie.

Meer uitleg over bepaalde begrippen vindt u hier.