Facebook icoon Twitter icoon 

Doneren

Doneren per SMS? Lees https://www.doofenkatholiek.nl/doneren/geef-mobiel-doneren-per-sms/

Katholiek Dovenpastoraat bestaat sinds 2011. Om te kunnen blijven groeien, hebben we geld nodig. Dit geld gebruiken we voor:

  • Huisbezoeken
  • Activiteiten organiseren voor alle doven
  • Bedevaarten
  • Reizen organiseren naar landen die een binding hebben met het Katholieke geloof
  • Geloofsverdieping activiteiten

Wilt u ons helpen om het Katholiek Dovenpastoraat nog verder te laten groeien? Ons bankrekeningnummer / IBAN-nummer is: NL87 ABNA 0442 3531 38

We zijn onze donateurs dankbaar. We zijn aangesloten bij Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Meer info over de ANBI van het Katholiek Dovenpastoraat vindt u hier. Geeft u wel eens geld aan een goed doel? Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). We zijn aangesloten bij Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). U hoeft geen schenk- of erfbelasting betalen over uw donatie.

Ons nummer bij de Kamer van Koophandel is 68945124

Algemeen Nut Beogende Instelling ANBI

 

Donateurs

Bisdom van 's-Hertogenbosch Congregatie Dochters van Maria en Joseph Kerk in Nood Konferentie Nederlandse Religieuzen Zusters van Liefde Zusters van Schijndel logo Congregatie van de broeders van Maastricht Antoine van Udenstichting logo Kansfonds