Facebook icoon Twitter icoon 

Donateurs

Het Katholieke Dovenpastoraat heeft in de loop der jaren van de volgende personen en stichtingen giften gehad, in de vorm van geld of natura:

Overige donateurs

 • Fonds voor Doven (Kerkelijke Instelling Instituut voor Doven)
 • Guyot-Fonds
 • Stichting Charitas Roosendaal
 • Zusters Dominicanessen van het Sint-Catharina-apostolaat
 • Zusters Franciscanessen Alles voor Allen
 • Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid
 • Zuster Ursulinen van de Romeinse Unie
 • Dhr. A.F. Gevers uit Amsterdam
 • Mw. H. Havinga-Lenting uit Haren
 • Dhr. W. Hopstaken
 • Dhr. J.N. Jonkman
 • Mw. M. Martens
 • Dhr. R.N.G. Spruit
 • Dhr. en mw. van Dal-Blom
 • Mw. van de Ven
 • Mw. M.J.C. van Gils-Vermeulen
 • Dhr. L.A.A. Vermeulen
 • Mw. A. Wijnands
 • Dhr. J.J. Ursem
 • Dhr. S. Haagen
 • Dhr. en mw. Pasmans
 • Dhr. R.E. Dekker
 • Mw. R. van Rijn
 • Dhr. J.N.M. van den Heuvel
 • Mw. L. Collewijn