Facebook icoon Twitter icoon 

Verandering kerkdiensten ivm vertrek Frank Voncken.

Geplaatst op: 03-06-2022
Nu Frank Voncken niet meer bij het Katholiek Dovenpastoraat werkt, zijn er wat veranderingen wat betreft de kerkdiensten:
  • Amsterdam: derde zaterdag van de maand van 14.00uur tot 15.00uur, het adres blijft hetzelfde, Daguerrestraat 69.
  • Zoetermeer: data waarop de kerkdiensten plaatsvinden gaat nog veranderen, en wordt nog bekend gemaakt.