Facebook icoon Twitter icoon 

Tolk bij vieringen uitgezonden op TV

Geplaatst op: 11-03-2022

Het Katholieke Dovenpastoraat zorgt voor tolken gebarentaal bij katholieke vieringen. Elke zondag zendt de KRO-NCRV zo'n viering uit om 10 uur op NPO2. Het Katholieke Dovenpastoraat zorgt voor de tolk, tolkuren en extra kosten daaraan verbonden. Onze aanvraag bij het UWV voor tolkuren voor 2022 was afgewezen. We hebben een bezwaarschrift ingediend.

Maar nu hebben we goed nieuws! Het UWV geeft ons toch de aangevraagde tolkuren.
We hebben hier hard voor gewerkt en gebeden. Maar we hebben ook van veel mensen steun gehad.
Op de foto: tolk bij internationale viering in Lourdes op de bedevaart voor doven in 2015.