Facebook icoon Twitter icoon 

Bericht van bestuur – september 2021

Geplaatst op: 24-09-2021

Hallo allemaal,

Wij, de bestuursleden, werken achter het scherm door, ondanks dat covid-19 nog niet weg is. Gelukkig zijn er versoepelingen, zodat we fysiek samen kunnen vergaderen. En wat ook fijn is voor het pastoraal team, want ze kunnen meer buitenhuis hun werk doen. 

We zijn blij met hem en hij heeft met Marcel mooie plannen om activiteiten dit jaar en ook volgende jaar door te gaan. 

Het bestuur is uitgebreid met 2 nieuwe aspirant-bestuursleden: Marléne Broodbakker en Tashi Bradford. 

Vanwege de lange besluitenlijst t.a.v. activiteiten in de vergaderingen is besloten om het bestuursvorm in tweeën te splitsen in Dagelijks Bestuur (DB) en Algemeen Bestuur (AB). Dit werkt goed en gevolg hiervan is dat de lange besluitenlijst is ingekort. 

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de (vice-)voorzitter, secretaris en penningmeester. Het Algemeen Bestuur bestaat uit (vice-)voorzitter, secretaris, penningmeester en algemene bestuursleden. 

We zijn nog steeds op zoek naar een voorzitter. Daarom is Barry Vogelaar tijdelijk technisch voorzitter van de algemene bestuursvergadering. We zijn heel blij met haar deskundigheid.

Wat prachtig is dat de getolkte eucharistievieringen op tv zondag (NPO2 om 10.00 uur) door mogen gaan. Het UVW ging uiteindelijk akkoord met extra tolkuren voor de tolken kerkdienst. We zijn er trots op dat wij, vooral het pastoraal team, hebben gezorgd dat tolkuren blijvend vergoed worden.

Bregtje Queens is 1 jaar onze notulist, ze verzorgt de verslagen uitstekend en ze werkt goed met de secretaris. We hopen dat ze lang bij ons blijft.

Wil Bree, adviseur, is vanaf 27 augustus voor een jaar in sabbatical (verlofperiode van een enkele maanden of langer om tijd te besteden aan haar hobby’s) We wensen haar een fijn jaar toe en dat ze volgend jaar terugkomt.

We hebben de statuten aangepast, want het dateerde van het jaar 2012. Ook hebben wij een huishoudelijk reglement gemaakt.

Zo te zien is het KDP goed uit haar jas gegroeid en we gaan door om onze instelling nog bekender en groter te maken. Het is een mooie en uitdagende “klus” dat we graag doen.

Het bestuur; Carmen van Hoesel, secretaris