Facebook icoon Twitter icoon 

Pinkstergedachte

Geplaatst op: 21-05-2021

Het kerkelijk jaar telt drie grote feesten: Kerstmis, Pasen en Pinksteren.

De meeste mensen weten heel goed wat Kerstmis is: de geboorte van het Kindje Jezus.  We kunnen het ons allemaal goed voorstellen.

Het wordt al wat moeilijker als het gaat om Pasen. Ik vroeg eens aan een doof kind wat Pasen was: “Het feest van het ei! Gezellig!”.
Toen ik hem zei dat Pasen met Jezus te maken was, kon dat echt niet waar zijn. Pasen was toch gezellig en dat had toch niets met zo iets saais als de kerk te maken.

En dan komt Pinksteren. Twee vrije dagen in het voorjaar, meer niet? Feest van de heilige Geest? Wat is dat? Een geest? En wat betekenen die plaatjes van Pinksteren: vlammen boven het hoofd van mensen, een duif? Dat is toch vreemd!

En toch is Pinksteren een heel belangrijk feest: even belangrijk als Kerstmis en Pasen.

Op Pinksteren geeft God ons een nieuwe wet: een wet van liefde voor elkaar. Houdt elkaar vast, blijf zoeken naar goede omgang met elkaar, blijf werken aan eenheid en verbondenheid. 

Op Pinksteren legt God die nieuwe wet, Zijn Geest in ons hart. En Hij fluistert ons in wat goed is om te doen. Wat ik ga doen, is dat echt liefde, is dat echt wat Jezus wil? Dan voelen we van binnen vrede en rust, ook als het lastig en moeilijk is. Maar als het geen liefde is, maar egoïsme of haat, dan voelen we diep van binnen dat het niet klopt. God zelf, zijn Geest maakt dat ons duidelijk. Als we zo luisteren naar Gods Geest in ons hart, dan vinden we vrede en rust, maar ook wijsheid, kracht. Zo blijft God altijd bij ons.

Kerstmis en Pasen waren 2000 jaar geleden, maar Pinksteren is ook nu in onze tijd. Elke dag legt God zijn wet in ons hart.

Na Pinksteren begint voor de kerk “de gewone tijd door het jaar”, een tijd zonder feesten. Het is de tijd van het gewone dagelijkse leven. In de gewone dingen van elke dag beleven we liefde. Het is de tijd van de heilige Geest, de God van het gewone leven.